Jak to funguje?

EKONOMICKÝ
SYSTÉM
INNI

Byl navržen, aby postupně navyšoval podíl na zisku a tím i jmění každého svého zákazníka.

Vzorový příklad

Z každého nákupu je až 10% z celkové útraty načteno na investiční účet. Následně můžete tyto naspořené peníze použít jako slevu při dalším nákupu. Využitá sleva je však odečtena z aktivního účtu, který se tak může dostat do záporných čísel. Investiční účet má oproti tomu vždy kladnou hodnotu.

Jakmile investiční konto dosáhne výše 1000 Kč, rezervuje se jedna desetina akcie.Aktivní účet se doplňuje výnosy z investic. Investicí je nákup v dané kategorii výrobků a služeb. A výnos z kategorií, které jste si nikdy nepořídil, se načítá na investiční konto, čímž roste Vaše jmění a celkový podíl na zisku.

Maximální záporný stav aktivního účtu činí -999 Kč. Při dosažení stavu +1000 Kč, můžete zažádat o převod na Váš bankovní účet. Je však vždy lepší použít prostředky vydělané na aktivním účtu k pořízení výrobků a služeb a tím rozšířit své investice na kategorie, které dosud nekryjete svými nákupy.

Investiční účet dále posiluje výnosem z kategorií, ve kterých nemáte proveden nákup (vyjma slosování) a navíc příslušným podílem na zisku společnosti INNI obchod.

Při dosažení 1000Kč se rezervuje jedna desetina akcie. Po dosažení další 1000Kč se rezervuje druhá desetina akcie a tak dále až do získání akcie celé.

Tato poté bude převedena na skutečný cenný papír psaný na Vaše jméno a Vy se stanete oficiálním akcionářem společnosti se všemi výhodami a právy. A to i přesto, že jste investovali pouze nákupem. Stejným způsobem pak postupně získáte další a další akcie.

INVESTICE
NAKUPOVÁNÍM

Investiční účet se naplňuje až 10% z každého uskutečněného nákupu skrze INNI obchod.

Vzorový příklad

LOSOVÁNÍ
O VÝHRY

Slosování probíhá každý den a za každou kategorii.

Vzorový příklad

Slosování probíhá každý den a za každou kategorii. Tím je nominován případný příjemce jackpotu kategorie. Tento jackpot roste s každým prodaným kusem výrobku nebo služby.

Pokud si nominovaný koupil třeba jediný výrobek z příslušné kategorie za posledních 365 dní, je mu celá částka načtena na jeho aktivní účet.

V opačném případě postupuje celá částka do slosování další den.